031 625 194

Zgodovina M.e.h.

Nastanek

Maticova etno hiša je nastajala skoraj devet let preden so vanjo vstopili prvi obiskovalci. Tudi po tem, ko je že delovala, se še vedno dopolnjuje in izboljšuje. Edinstven tovrstni muzej sodraško-ribniške doline je nastal iz skednja, ki je bil leta 2000 potreben temeljite obnove.

Ko je dozorela odločitev, da je potrebno objekt, ki je od leta 1928 pa do leta 2000 na domačiji služil kot skedenj in shramba za gospodarska orodja, obnoviti, se je bilo potrebno odločiti, v katero smer naj gre obnova. Zavoljo družinskih in družbenih razmer ga ni bilo smiselno obnavljati v dotedanjo funkcijo. Glede na to, da je bilo v hišnem gospodarstvu vse orodje, ki se je desetletja uporabljalo pri  vsakdanjem delu, ohranjeno, smo se odločili, da se objekt obnovi v funkcijo muzeja kmečkega orodja. Na ta način naj bi se ohranjalo in prikazovalo vse, kar kaže v gospodarstvu na preteklost, ki postopno izginja v pozabo. Da ne bi bila to le zbirka, ki jo je nek ljubitelj starin postavil zanamcem na ogled, je bilo potrebno dodati še nekaj, kar bo kazalo na preteklost kraja. Po tehtnem premisleku je bilo odločeno, da se v njem prikaže način življenja, ki je bil pred desetletji in celo stoletji značilen za te kraje. Tako je dobil MEH tri vsebinske sklope:

  1. Prikazuje delovno-bivalni prostor, ki je bi značilen za to dolino v preteklosti, ko so ljudje v zimskem času izdelovali suho robo in jo preko poletja nosili prodajat po svetu.
  2. Izložbo orodij in pripomočkov, ki so jih uporabljali pri vsakdanjem kmečkem opravilu.
  3. Družabni prostor za kulturne prireditve, ki sprejme  vsaj 50 obiskovalcev.

Kmečka hiša (soba) kot delavnica:

Jeseni po končanem delu na polju od sv. Mihaela do pomlad do sv. Jurija so bivalni prostor preuredili v delavnico. Odmaknili so omare in postelje ter tako pridobili delovni prostor za izdelavo suhe robe. Osrednji element v sobi je bila krušna peč okrog katere so razmestili orodja in priprave za izdelavo izdelkov suhe robe, ki se je pri hiši izdelovala.

V delovno-bivalnem prostoru so prikazani tudi vsi pomožni pripomočki, ki jih je družina potrebovala v vsakdanjem življenju (pljuvalnik, nočna posoda, zajec za sezuvanje škornjev …)

Izložba kmečkih strojev in pripomočkov:

Prikazani so kmečki stroji in naprave izpred traktorskega obdobja vključno s pripomočki za vsakdanje življenje. Tu je tudi rodbinski kotiček, ki kaže, da se je rod v tej vasici začel 1659. leta.

Prostor za družabno življenje:

Ta se nahaja v pritličju in ima cca 50 sedežev za obiskovalce, ki obiščejo muzej. Tu je tudi kuhinjska niša. V posebnem prostoru  je 6 ležišč na pogradih. (Kuhinja in prenočišča za sedaj še ne obratujejo). Na podestu je stalna razstava slik – akvarelov zakoncev Smolej iz Kresnic pri Litiji.

V prostoru so tudi multimedijske naprave, na katerih po želji prikažemo značilnosti občine Sodražica.

Na ponudbo je tudi brošura z etnološkim opisom naprav in pripomočkov, ki so razstavljeni v muzeju.

MEH stoji v urejenem podeželskem okolju s čebelnjakom v bližini.

Od MEH pa do bližnje baročne cerkve pri Novi Štifti je ob stoletni stezi v letu 2008 postavljen Križev pot. Speljan je po prijetnem borovem in smrekovem gozdičku, kjer lahko ob štirinajstih postajah križevega pota vsak, ki se napoti po njem, v miru  poglobi sam vase. Ob premišljevanju ob posameznih postajah in gozdnatem okolju lahko tudi nabere energijo in se naužije podeželskega miru. Postaje Križevega pota so postavljene na točke s pozitivno energijo. Radiostezisti so ugotovili, da se to občuti zlasti na deveti postaji.

Ivan Šega