031 625 194

Pogoji uporabe spletne strani Maticova etno hiša

Pogoji uporabe spletne strani Maticova etno hiša

1. SPLOŠNE DOLOČBE

Ponudnik spletne strani: Ivan Šega 

Naziv podjetja: fizična oseba.
Naslov: Slovenija
E-pošta: varovanje podatkov
Uporabo spletne strani (brskanje, odpiranje povezav, branje vsebine in podobno) štejemo kot soglasje obiskovalca spletne strani, da se strinja s temi splošnimi pogoji uporabe. Če se kot obiskovalec spletne strani ne strinjate s temi splošnimi pogoji, vas prosimo, da spletne strani ne uporabljate.

Ponudnik si pridržuje pravico, da omenjene splošne pogoje kadarkoli in brez predhodne najave spremeni, tako da novo različico objavi na spletni strani.

Ti splošni pogoji veljajo za celotno spletno stran in vse njene posamezne dele, kot so razdelki, izdelki, podstrani ali obrazci, v kolikor za posamezen del izrecno ni določeno drugače.

2. VSEBINE NA SPLETNI STRANI

Obvestila, prispevki, članki, izdelki, besedila in druge vsebine objavljene na spletni strani (v nadaljevanju: vsebine) so nastale z najboljšim namenom podati obiskovalcem spletne strani (v nadaljevanju: uporabniku) koristne in uporabne vsebine za njihovo ogledovanje. Ponudnik skuša po svojih najboljših močeh z vzdrževanjem spletne strani zagotavljati točnost in pravilnost informacij in vsebin.

Ponudnik na spletni strani objavlja predvsem informacije o svojih storitvah in informacije o svojih dejavnostih. Ponudnik na spletni strani objavlja le informacije, ki so v (neposredni ali posredni) povezavi z uporabniki.

V primeru, da se na spletni strani objavi informacija, ki je pridobljena iz drugih virov, se ob njej navede vir oziroma se na to opozori s spletno povezavo do vira.

Ponudnik si pridržuje pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve vsebin ali obrazcev na spletni strani brez predhodnega opozorila in ne prevzema odgovornosti za kakršne koli posledice takšnih sprememb.

Na spletni strani so občasno objavljene tudi povezave, ki kažejo na spletne strani drugih oseb. Na delovanje teh strani in na njihovo vsebino ponudnik ne more vplivati in ne sprejema nikakršne odgovornosti za točnost tam objavljenih informacij in vsebin.

Pravila glede omejitve odgovornosti pri uporabi vsebin na spletni strani se nahajajo v točki 3 teh splošnih pogojev.

3. IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI PRI UPORABI SPLETNE STRANI

Obiskovalci spletne strani uporabljajo spletno stran, njene dele, vsebine in informacije izključno na lastno odgovornost.

Ponudnik spletne strani, kljub dobronamernemu početju in podajanju informacij z namenom korektnega obveščanja, ne prevzema nikakršne odgovornosti v primeru, če se spregleda kakšno pomembno informacijo ali drugo vsebino, objavljeno na svetovnem spletu ali posredovano ponudniku v objavo.

Ponudnik ne prevzema nikakršne odgovornosti za točnost in pravilnost na spletni strani objavljenih informacij in vsebin, ne prevzema odgovornosti zaradi spremembe že objavljenih informacij ali vsebin in ne prevzema odgovornosti za morebitno nastalo škodo, ki bi obiskovalcu spletne strani nastala zaradi uporabe tam objavljenih informacij ali vsebin, vključno s škodo zaradi izgubljenega prihodka ali pričakovanega dobička, izgube ali okrnitve dobrega imena, izgube poslov ali izgube podatkov.

4. PRAVILNIK O ZASEBNOSTI

Ponudnik varuje osebne podatke obiskovalcev spletne strani, ki mu jih ti posredujejo pri njeni uporabi. Osebne podatke se obdeluje izključno za namene, za katere so pridobljeni in ki jih dovoljuje veljavna zakonodaja.

Ponudnik se zavezuje, da ne bo uporabljal osebnih podatkov, vključno s kontaktnimi informacijami za nobene druge namene ter jih brez izrecnega vnaprejšnjega dovoljenja posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, posredoval tretjim osebam, razen če bi bil k temu zavezan na podlagi predpisov.

Ob obisku spletne strani se nekateri podatki (npr. datum, čas, naslov strani, s katere prihajate) shranijo na strežnik. Ti podatki so anonimni in se uporabljajo zgolj za statistične obdelave.

Ponudnik izvaja potrebne organizacijske, tehnične in logistično-tehnične postopke in ukrepe, s katerimi varujejo osebni podatke, preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihovo spremembo ali izgubo ter nepooblaščeno obdelavo.

Ponudnik se zavezuje, da bo varoval vse zasebne podatke uporabnika v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (GDPR).  Vsi osebni podatki uporabnika morebitne spletne trgovine so zaupni in ne bodo v nobenem primeru posredovani nepooblaščenim osebam.

5. AVTORSKE PRAVICE

Vsebine, grafični in drugi elementi na spletni strani so avtorsko zaščitene in last upravljalca spletne strani, razen tistih, ki so drugače označene v teh splošnih pogojih ali neposredno ob vsebini oz. elementu.

6. KONTAKTNI PODATKI

Če ste odkrili napako, točnost, ažurnost ali drugo pomanjkljivost na spletni strani, nam to prosim, sporočite na ivan.sega@amis.net. Na isti naslov nam lahko sporočite tudi svoje zahteve za umik vaših osebnih podatkov s spletne strani.

Vsak posameznik lahko od ponudnika zahteva, da umakne na spletni strani objavljene njegove osebne podatke, kar zajema tudi slikovni ali video posnetek, na katerem se posameznik pojavi. Ponudnik bo v tem primeru osebne podatke nemudoma umaknil iz spletne strani.

Ravni Dol; januar 2021                                                Ivan Šega