031 625 194

Mokarice

Predstavljena so tri obdobja povojnega življenja. V prvem planu je zgodba družine, ki ima za kuliso družbeno dogajanje. Konec zgodbe je ‘odprt’ in bi se lahko nadaljevala v sedanjost. Knjiga je bila pri JSKD RS leta 2013 nominirana za najboljšo knjigo izdano v samozaložbi.

Avtorjeva 4 knjiga, ki je bila natisnjena leta 2013 v mehki vezavi.